Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej

dr Małgorzata Kwietniewska

e-mail: maomei@neostrada.pl

Ginie dzielność prawdziwa, zanikają cnoty wojenne (...). Spróbujmy
tylko pomyśleć, jak w obliczu głodu, pragnienia, trudów, niebezpieczeństw
i śmierci będą się czuli ludzie, których najmniejszy niedostatek
przybija na duchu, a najmniejszy wysiłek przeraża?
J.J. Rousseau

Małgorzata Kwietniewska zajmuje obecnie stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii Współczesnej UŁ, gdzie prowadzi wykłady ze współczesnej filozofii francuskiej oraz wybranych zagadnień filozofii różnicy, ze szczególnym uwzględnieniem dekonstrukcji filozoficznej. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. Rzecz - reinterpretacja pojęcia od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej. Od wielu lat pozostawała w bliskiej współpracy z Jacques Derridą, twórcą dekonstrukcji. Łączy ją wieloletnia współpraca i przyjaźń z innym wybitnym filozofem różnicy, Jean-Luc Nancy’m. Jest tłumaczem ich dzieł na język polski, w tym pierwszego tytułu z dorobku J.L. Nancy’ego na rynku wydawniczym w Polsce - J.L. Nancy, Corpus (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002). Za przekład książki J. Derridy, Prawda w malarstwie (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003) otrzymała nagrodę “Literatury na Świecie” w kategorii “głos roku”. W pracy naukowej i dydaktycznej kładzie nacisk na żywy udział w rozwoju filozofii najnowszej, zaznaczając swoje szczególne zainteresowanie metafizyką oraz filozofią sztuki.

Wykształcenie:

1979 – 1984 Uniwersytet Łódzki (Filologia Romańska)
1984 magister filologii romańskiej
1984 – 1989 Uniwersytet Łódzki (Filozofia)
1989 magister filozofii
1990 – 1991 studia na germanistyce UŁ (bez dyplomu)
1997 obrona doktoratu Les arts hors du discours (we współpracy z prof. J.L. Nancy’m z l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg)

Kariera zawodowa:

1988 lektor w łódzkim oddziale Alliance Française en Pologne
1989 staż asystencki na Filologii Romańskiej UŁ
1990 asystent w Katedrze Filozofii Nowożytnej UŁ
1997 adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej UŁ

Staże i stypendia zagraniczne:

1991 - miesięczny pobyt na Université de Poitiers (kurs w dziedzinie sztuki i cywilizacji średniowiecznej we Francji)
1991 - kurs języka niemieckiego na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech
1993/94 - pobyt naukowy na USHS w Strasbourgu (stypendium TEMPUS)
1997 - pobyt naukowy na USHS w Strasbourgu (stypendium Rządu Francuskiego)

Wykłady publiczne:

Arytmia rysunku, Muzeum Sztuki w Łodzi, 27.11.1997 r.
Pamiętniki ślepców, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22.05.1998 r.
Caravaggio i dekonstrukcja, Muzeum Sztuki w Łodzi, 15.01.1999 r.

Konferencje:

1) VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 1995; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 5-9.09.1995 r. - wystąpienie pt. Problem zewnętrznego odniesienia we współczesnym dyskursie o sztuce; filozofia pisma we Francji a sztuki plastyczne.
2) Konferencja na temat twórczości K. Kobro, organizator Muzeum Sztuki w Łodzi i Uniwersytet Łódzki, 22-23 październik 1998 - wystąpienie pt. Miejsce Kobro.
3) Sympozjum – 5. Französisch-Deutsches Philosophie-Kolloquium, Evian-les-Bains, Francja, 11-18 lipca 1999 r. - wystąpienie pt. Wer spricht?
4) Sympozjum pt. Obrazy nagości – Nagość Obrazów, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie, 22-23 kwietnia 2002 r.; współudział w organizacji, wstęp do wystąpienia prof. J.L. Nancy, tłumaczenie wystąpienia gościa oraz następującej po nim debaty .
5) VII Polski Zjazd Filozoficzny, Uniwersytet Szczeciński, 14-18.09.2004 r. - wystąpienie pt. Dekonstrukcjonistyczne ujęcie rzeczy w filozofii Jean-Luca Nancy'ego.

Wykaz publikacji :

Teksty autorskie

1) “Pogląd Jana z Janduno na zasadę jednostkowienia”, STUDIA FILOZOFICZNE, Nr 7/8 (284-285), Warszawa 1989, s. 109-116.

2) “Koncepcja episteme we wczesnych pismach Michela Foucault”, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ, Nr 36, Warszawa 1991, s. 135-156.

3) “Heidegger i Foucault - pytanie o fundament”, SZTUKA I FILOZOFIA, Nr 7, Warszawa 1993, s. 65-79.

4) “Między strukturalizmem a derridianizmem, czyli artystyczne uwikłania francuskiej filozofii pisma”, SZTUKA I FILOZOFIA, Nr 11, Warszawa 1996, s. 135-149.

5) “Arytmia rysunku”, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kuksewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, str. 131-150.

6) “(Nie)obecność w portrecie”, NOWA KRYTYKA, Nr 12, Szczecin 2001, s. 113-144.

7) “Jean-Luc Nancy – Na granicy”, NOWA KRYTYKA, Nr 13, Szczecin 2002, s. 201-204.

Tłumaczenia:

wydawnictwa książkowe

1) ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS (Folia Philosophica), Nr 11, Łódź 1995, redakcja zeszytu oraz tłumaczenie artykułów:

- W sprawie greckiego modelu wolności Roberta Mullera,

- Istota przyrzeczenia Jean-Louisa Gardiesa (wraz z M. Lewandowską)

2) Jean-Luc Nancy, Corpus (tlumaczenie z języka francuskiego), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002.

3) Jacques Derrida, Prawda w malarstwie (tłumaczenie z języka francuskiego), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

artykuły

1) Jean-Luc Nancy «Na progu» (tłumaczenie z języka francuskiego), KWARTALNIK LITERACKI, Nr 37, Lublin 1999, s. 195-201.

2) Michel Foucault, Powiedziane, napisane – Szaleństwo i literatura, rozdział «Szaleństwo, literatura, społeczeństwo» (tłumaczenie z języka francuskiego), Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 237-266.

3) Jean-Luc Nancy, «Jedne obok drugich», tekst towarzyszący wystawie «Gendai – współczesna sztuka Japonii» (tłumaczenie z języka francuskiego), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2000, s. 5-28.

4) Jean-Luc Nancy, Nieoczekiwaność zdarzenia (tłumaczenie z języka francuskiego), PRINCIPIA, tom XXX-XXXI, Kraków 2001, s. 15-35.

5) Jacques Derrida, Różnica płci, różnica ontologiczna (Geschlecht I) (tłumaczenie z języka francuskiego), NOWA KRYTYKA, Nr 13, Szczecin 2002, s. 163-204.

6) Jean-Luc Nancy, Preambuła (tłumaczenie z języka francuskiego), NOWA KRYTYKA, Nr 13, Szczecin 2002, s. 205-217.

Dydaktyka :

Program zajęć w roku 2003/2004

1. Kurs historii filozofii (wykłady) - pedagogika specjalna, stosunki międzynarodowe

2. L’introduction à la philosophie (wykłady, ćwiczenia, konwersatorium) - filologia romańska (dzienne i wieczorowe)

3. Współczesna filozofia francuska (wykład) - filozofia

Dyżur : wtorki, godz. 13.00-15.00, pokój nr 23