Adam NOWACZYK
   
prof. dr hab.


 

nowaczyk@uni.lodz.pl

Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim (1960). Na tymże uniwersytecie obronił rozprawę doktorską (1967). Habilitował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (1987). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1996. Pracował kolejno w: Katedrze Logiki UŁ (1961-1969), Instytucie Medycyny Społecznej AM w Łodzi (1969-1971), Zakładzie Logiki IFiS PAN (1971-1990), Katedrze Filozofii UŁ (1990-2001). Od 1.10. 2001 do 30. 09. 2007 kierował Katedrą Filozofii Analitycznej UŁ.

W swoich publikacjach podejmuje zagadnienia z dziedziny filozofii nauki, semantyki logicznej, filozofii języka i metafilozofii. Za najważniejsze we własnym dorobku uważa książki:

Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych, PWN, Warszawa 1990
Gramatyka i prawda, Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1999.
Poławianie sensu w filozozoficznej głębi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006
oraz podręcznik Filozofia analityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

 

            

 

Pełny spis publikacji (wersja on-line od 1998)

Z archiwum "Ostrza Kwadropilotomii"