Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Pilna informacja dla studentów II roku filozofii I i II stopnia

UWAGA bardzo ważne !!!

 

Studenci II roku studiów filozoficznych pierwszego oraz drugiego stopnia

 

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego informuje, o konieczności podpisania

UMOWYO WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM NA RZECZ STUDENTA STUDIÓW STACJONARNYCH, KTÓRY PODJĄŁ TE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 JAKO STUDENT NA PIERWSZYM, NA DRUGIM ALBO KOLEJNYM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ.

 

Niepodpisanie powyższej Umowy będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

Łódź 27.11.2014

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii