Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki
Egzamin licencjacki PDF Drukuj Email

Uwaga studenci III roku studiów licencjackich

Informuję, że zgodnie z

Zasadami i sposobem organizacji egzaminu licencjackiego

w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

 

Studenci zobowiązani do powiadomienia (w formie pisemnej) Sekretariatu Instytutu Filozofii o:

  1. wyborze zajęć specjalistycznych, których treści programowe będą przedmiotem egzaminacyjnym,
  2. wyborze jednej z dwu podstawowych subdyscyplin filozoficznych, logiki lub etyki, jako przedmiotów egzaminacyjnych

w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego, szóstego semestru studiów.

W roku akademickim 2015/2016 termin ten upływa 29 lutego 2016.

Oświadczenie


Zmiana w Regulaminie egzaminu licencjackiego obowiązująca do roku akademickiego 2015/2016

Od roku akademickiego 2016/2017( zgodnie z nowym programem studiów) studia na poziomie licencjatu kończą się licencjacką pracą dyplomową.

 


Pytania

(1) część ogólna

 

 

(2) część specjalistyczna dla roku akademickiego 2014/2015


(3) część specjalistyczna dla roku akademickiego 2015/2016

 

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii