Instytut Filozofii UŁ

Instytut Filozofii UŁ

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)

Uniwersytet Łódzki

Aktualności

1 Rekomendacje do zawodów centralnych XXIX Olimpiady Filozoficznej
2 Oddział Łódzki PTF zaprasza na wykład
3 Dyżury komitetu (eliminacje 2. stopnia) XXIX Olimpiady Filozoficznej
4 Zawiadomienie o wynikach I etapu XXIX Olimpiady Filozoficznej
5 Sympozjum z okazji odnowienia doktoratu Profesora Panasiuka
6 Konferencja Non-Classical Logics. Theory and Applications.
7 Bezpłatny dostęp do literatury - Cambridge Companions Online
8 Lista uczestników I etapu XXVIII Olimpiady Filozoficznej zakwalifikowanych do II etapu
9 Konferencja naukowo-dydaktyczna ETYKA W SZKOLE. STAN - INSPIRACJE - WYZWANIA Łódź, 11 grudnia 2015
10 Olimpiada Filozoficzna - dyżury
11 Warsztaty Lego Logos
12 Filozofia w szkole
13 Zaktualizowana oferta przedmiotów do wyboru na r. ak. 2015/16
14 BUŁa do północy
15 Zaproszenia i komunikaty
16 Migracja poczty
17 XVIII Wykład Rektorski
18 VIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Teoretycznej
19 Korespondencja związana ze stanowiskiem Rady Instytutu Filozofii UŁ w sprawie tekstu opublikowanego przez dr. hab. prof. UŁ Marka Rosiaka
20 Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane i Akademię Polskiego Filmu
21 Wykład księdza arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego w Instytucie Filozofii UŁ
22 Stypendia zagraniczne Erasmus Mundus
23 Profesor Marek Kozłowski wśród finalistów Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi
24 Nagroda im. Henryka i Danuty Hiżów dla doktora Pawła Grabarczyka
25 Zapraszamy do udziału w debatach dotyczących sztuki miejskiej oraz przestrzeni/sfery publicznej
26 6-th Conference: Nonclassical Logics. Theory and Applications
27 Zapisy na zajęcia na rok 2013/14
28 Stypendia rządu Meksyku dla studentów i pracowników naukowych
29 Oferta stypendialna Fullbrighta na rok akademicki 2013-2014 dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów
30 Konkursy dla studentów i pracowników naukowych "Nauka przeciw fałszerstwom"
31 Zasady zdalnego dostępu do źródeł informacji (BUŁ)
32 Wystawa wybranych publikacji naukowych pracowników Instytutu Filozofii

Pracownicy

Wiedza daje pokorę wielkiemu,
dziwi przeciętnego, nadyma małego

           Lew Tołstoj

PTF o filozofii